Het leven zoals het is na 13/11

Interview in Humo, samen met Tinneke Beeckman (via haar blog). Door Tom Pardoen, verschenen op 8 december 2015. Hectoliters drukinkt zijn gevloeid sinds de aanslagen in Parijs, oeverloos gepraat en geanalyseer in de ether geslingerd. Krap één maand na de feiten zetten twee filosofen voor Humo een stapje achteruit om een breder perspectief te bieden: Maarten Boudry en Tinneke Beeckman belichten de grote… Lees verder »Het leven zoals het is na 13/11

Staar je niet blind op de maatschappij om terreur te verklaren (en ook niet op het individu)

(De Morgen – 8 december 2015) Lieven Pauwels, Maarten Boudry & Johan Braeckman In de nasleep van de recente aanslagen in Parijs laaien de discussies over de oorzaken van de terreur weer hevig op. De opvatting dat “de maatschappij” zelf de monsters maakte en dus oogst wat ze zaaide, blijft hardnekkig. Maar klopt het dat maatschappelijke structuren, al dan niet… Lees verder »Staar je niet blind op de maatschappij om terreur te verklaren (en ook niet op het individu)

Banaliseer psychisch lijden niet

Johan Braeckman,  de onomkeerbaarheid van psychisch lijden, zoals een “organisch letsel of weefselschade”. Zij verwachten “factoren die onafhankelijk zijn van wat er subjectief inzake de ziekte gevoeld en gedacht wordt”. Euthanasie op basis van “louter psychisch lijden” willen ze uit de huidige wetgeving schrappen. Vooral het woordje “louter” is hier zeer betekenisvol. De eis om lijden (en pijn) “objectiveerbaar” te… Lees verder »Banaliseer psychisch lijden niet

Willen de echte wij-bakkers opstaan?

Vorige week publiceerde ik een stuk in De Standaard waarin ik een fenomeen aan de kaak stel dat ik “wij-bakken” noem: mensen die nederig over de balk in “ons” oog praten, terwijl ze eigenlijk in andermans oog zitten pulken. Er bestaat wat onduidelijheid over de definitie van “wij-bakken” en enkele mensen hebben me gewezen op een stuk in Trouw waarin ik… Lees verder »Willen de echte wij-bakkers opstaan?

Stop je hand niet in andermans boezem

  • Archief

Wijsheid begint bij zelfkritiek. Niets is ergerlijker dan iemand die de splinter in het oog van anderen aanwijst, zoals de Bijbel schrijft, maar de balk in het eigen oog niet ziet. Of toch: nog ergerlijker is iemand die deemoedig over ‘onze’ eigen balk lijkt te spreken, terwijl hij eigenlijk in andermans oog zit te pulken. Neem deze stellingen: ‘We sluiten… Lees verder »Stop je hand niet in andermans boezem

Is religie een struikelblok voor integratie?

(toespraak aan Universiteit Utrecht op 20/11/2015)  Dames en heren, Ik wil de vraag die vandaag voorligt positief beantwoorden: religie vormt wel degelijk een struikelblok voor integratie. Daarvoor zal ik twee soorten redenen onderscheiden: de ene heeft te maken met intrinsieke eigenschappen van religie, met religie zelf dus als cultureel verschijnsel. De andere reden heeft te maken met toevallige historische omstandigheden… Lees verder »Is religie een struikelblok voor integratie?

Toondoof voor geloof

In een parabel uit de Joods-Chassidische traditie wandelt een man ’s avonds door het woud, tot hij bij een huis komt waar binnen licht brandt. Door het raam ziet hij hoe mensen op en neer springen en wild met hun armen zwaaien. Wat erg, denkt de man: de arme drommels hebben vast een zenuwziekte, of zijn waanzinnig geworden. Maar de… Lees verder »Toondoof voor geloof

Fundamentisme

De antieke sceptici vonden dat we niets met zekerheid kunnen weten en dat we al onze oordelen moeten opschorten. De geliefkoosde strategie van filosofen om aan die universele scepsis te ontsnappen, is om te zoeken naar een of ander solide fundament voor onze kennis. Als die basis stevig is, kan je daarop verder bouwen. In de Angelsaksische literatuur staat die… Lees verder »Fundamentisme

Het recht van de zwakste

In 1935, toen zich donkere wolken samen pakten boven Europa, schreef de filosoof Bertrand Russell dat de wortels van het fascisme liggen bij de revolte tegen de rede en het misprijzen voor waarheid. De universele menselijke rede biedt een gedeelde toetssteen om geschillen op te lossen. Wie zich tegen haar keert, kan zijn disputen enkel nog met bataljons en kanonnen… Lees verder »Het recht van de zwakste