Lezingen/talks

Nederlands

Maarten Boudry geeft regelmatig lezingen in binnen- en buitenland, in het Nederlands of Engels. Hij is zowel inzetbaar voor academische lezingen over filosofische en wetenschappelijke onderwerpen, als voor meer luchtige en interactieve voordrachten waarin hij ingewikkelde onderwerpen toegankelijk maakt voor een breder publiek. Voor meer informatie, neemt contact op met het sprekersbureau Speakers Academy. Boudry noemt zichzelf ‘verbeterlijk optimist’ en is een warme pleitbezorger van de filosofie van Effectief Altruïsme: als hij lezingen geeft over vooruitgang of klimaatopwarming, schenkt hij altijd een substantieel deel weg aan een effectief goed doel, dat de wereld nóg een beetje beter maakt. 

English

Maarten Boudry is a regular speaker in Belgium and abroad, either in Dutch or English. He gives both academic lectures on philosophical and scientific topics, as well as more light-hearted and interactive talks accessible to a broader audience or for the private sector. For more information, please contact the Speakers Academy. Boudry passionately believes in human progress and is an advocate of Effective Altruism: when giving lectures about human progress or climate change, he always donates a substantial percentage to an effective charity that will make the world even better.