Waarom Prof. Mattias Desmet schadelijke onzin verspreidt (een voorafname)

  • Blog

(Onderstaande reactie op een interview met Prof. Mattias Desmet bij De Nieuwe Wereld plaatste ik enkele weken geleden op Facebook. Ik schreef het in een opwelling van boosheid, omdat het om schadelijke desinformatie gaat, verspreid door een professor aan mijn eigen universiteit. Toch plaatste ik het niet op mijn website, omdat ik er geen verdere ruchtbaarheid aan wou geven, en omdat ik Mattias Desmet persoonlijk ken en wel kan waarderen. Helaas blijven de interviews en stukken met hem druk circuleren, en wordt zijn discours steeds extremer. Tegenwoordig verkondigt hij dat de IZ-diensten helemaal niet vol liggen, dat de helft van de patiënten helemaal geen corona hebben, dat festivals en horeca doelbewust werden gesloten om mensen te “pijnigen” en voor te bereiden op een “totalitaire samenleving”. De Nieuwe Wereld had me uitgenodigd om in debat te gaan met Desmet, maar hij krabbelde plots terug, tot twee maal toe, om onduidelijke redenen. Een uitgebreide analyse van zijn recente beweringen volgt misschien nog, maar alvast het onderstaande. Deze scherpe reactie van psycholoog Bram Vervliet kan ik ook warm aanbevelen, en deze analyse van de parallelle werkelijkheid waarin corona-sceptici als Desmet zijn beland.)

Dit vind ik echt bijzonder schadelijk: een professor psychoanalyse aan mijn universiteit UGent veegt de hele medische consensus over COVID-19 van tafel als niets meer dan een “angstpsychose” en “massavorming”, een staat van “hypnose” onder virologen. En dat terwijl IC’s overal vol stromen en zorgverleners de uitputting nabij zijn. Dit is wetenschapsontkenning en desinformatie voor 150.000 kijkers. Prof. Desmet komt (als psycholoog!) uit op een medische conclusie over een virus die radicaal indruist tegen zowat alle medische experts, maar in plaats van zich af te vragen of hij zich misschien ergens een klein beetje heeft vergist, besluit hij: “alle andere collega’s zitten in een angstpsychose!” In werkelijkheid snapt hij de meest elementaire zaken over deze crisis niet: hij verbeeldt zich dat hij de enige is die aan de economische schade van lockdowns denkt, terwijl daar inmiddels uitgebreid economisch onderzoek naar bestaat. Dat wijst duidelijk uit: het virus zelf richt meer economische schade aan dan de lockdown, en de landen die het snelst en strengst ingrijpen lijden het minst economische schade. Hij verdraait de data van het WHO over stijgende armoede (die komt vooral door het virus zelf en niet zozeer door de maatregelen); hij trivialiseert de mortaliteit van het coronavirus (dat in werkelijkheid minstens 10 keer zo dodelijk is als seizoensgriep); hij maakt virologen verdacht als machtswellustelingen die ons voor eeuwig en drie dagen met maskers willen teisteren; hij trapt open deuren in over valspositieven bij PCR-tests; en hij verkondigt zelfs dat de indirecte (kanker)doden door uitgestelde zorg binnenkort als COVID-doden zullen geregistreerd worden!

Zijn versie van het drogargument “de remedie is erger dan de kwaal” (dat volkomen voorbijgaat aan de preventieparadox) is de meest hallucinante die ik al gehoord heb van een academicus: “We redden één persoon die op het spoor ligt door een hele trein vol mensen te laten ontsporen”. Werkelijk, prof. Desmet? Een tijd geleden ondertekende hij ook een open brief die voor de “beëindiging van alle maatregelen” (!) pleitte, die hydroxychloroquine als wondermiddel aanprees (terwijl meta-analyses inmiddels aantonen dat het ineffectief is en de sterftekans zelf kan verhogen), en die zoveel medische desinformatie bevat dat het bijna niet valt op te lijsten. En dan zit hij maar te schamperen over de “uitschakeling van het intellect” onder medische experts, de “collectieve verdwazing” en “massavorming”, de toestand van “hypnose”. Ik denk niet dat ik ooit een grotere knoert van een projectie heb gezien. Academici die dergelijke onverantwoorde onzin uitkramen, zouden eens een paar dagen moeten meedraaien op een dienst Intensieve Zorgen, waar ze opnieuw (mede dankzij de ontkenners en minimalisten) oorlogssituaties beleven.