Waarom zedig zwijgen over geïmporteerde misogynie?

Evelien Chiau was “echt verbijsterd” over mijn uitspraken over verkrachting in het dubbelinterview met Dyab Abou Jahjah. ‘Verkrachte vrouwen worden hier ernstig genomen’, zo liet ik optekenen, in tegenstelling tot de Arabische wereld. Verkrachting is echter moeilijk te bewijzen, voegde ik daaraan toe, waardoor het vaak woord tegen woord blijft en het aantal effectieve veroordelingen ook in Europese landen laag… Lees verder »Waarom zedig zwijgen over geïmporteerde misogynie?

Slecht nieuws voor mensen die houden van slecht nieuws

De jongste jaren is hun aantal onrustwekkend gegroeid. Sommigen zijn van vreemde origine, maar velen zijn hier in onze eigen contreien opgegroeid. Negatieve ervaringen en frustraties zouden de voedingsbodem zijn van hun nihilisme en hun verwerping van de moderniteit. Onze jonge generaties blijken helaas vatbaar voor hun zwarte wereldbeeld.Doemdenkers – of wat dacht u? In de eindejaarsperiode mogen deze professionele… Lees verder »Slecht nieuws voor mensen die houden van slecht nieuws

Op zoek naar verloren smaken

  In A la recherche du temps perdu van Marcel Proust doopt de verteller een madeleine in een kopje bloesemthee. De smaak en zachte textuur van het gebakje weekt iets los in zijn geheugen. Diezelfde lekkernij, zo herinnert hij zich plots, at hij op zondagochtend in de slaapkamer van zijn tante Léonie. Ook zij doopte het gebakje eerst in een kopje thee, voor ze… Lees verder »Op zoek naar verloren smaken

Is religion a stumbling block to integration?

I want to argue in favor of the motion that religion constitutes a stumbling block to integration. By this I mean: integration in our modern, secular, liberal, democratic order. I will distinguish two types of reasons: one concerns some fundamental features of religion as a cultural phenomenon. The other reason has to do with the vagaries of history and sheer… Lees verder »Is religion a stumbling block to integration?

Het leven zoals het is na 13/11

Interview in Humo, samen met Tinneke Beeckman (via haar blog). Door Tom Pardoen, verschenen op 8 december 2015. Hectoliters drukinkt zijn gevloeid sinds de aanslagen in Parijs, oeverloos gepraat en geanalyseer in de ether geslingerd. Krap één maand na de feiten zetten twee filosofen voor Humo een stapje achteruit om een breder perspectief te bieden: Maarten Boudry en Tinneke Beeckman belichten de grote… Lees verder »Het leven zoals het is na 13/11

Staar je niet blind op de maatschappij om terreur te verklaren (en ook niet op het individu)

(De Morgen – 8 december 2015) Lieven Pauwels, Maarten Boudry & Johan Braeckman In de nasleep van de recente aanslagen in Parijs laaien de discussies over de oorzaken van de terreur weer hevig op. De opvatting dat “de maatschappij” zelf de monsters maakte en dus oogst wat ze zaaide, blijft hardnekkig. Maar klopt het dat maatschappelijke structuren, al dan niet… Lees verder »Staar je niet blind op de maatschappij om terreur te verklaren (en ook niet op het individu)

Banaliseer psychisch lijden niet

Johan Braeckman,  de onomkeerbaarheid van psychisch lijden, zoals een “organisch letsel of weefselschade”. Zij verwachten “factoren die onafhankelijk zijn van wat er subjectief inzake de ziekte gevoeld en gedacht wordt”. Euthanasie op basis van “louter psychisch lijden” willen ze uit de huidige wetgeving schrappen. Vooral het woordje “louter” is hier zeer betekenisvol. De eis om lijden (en pijn) “objectiveerbaar” te… Lees verder »Banaliseer psychisch lijden niet

Willen de echte wij-bakkers opstaan?

Vorige week publiceerde ik een stuk in De Standaard waarin ik een fenomeen aan de kaak stel dat ik “wij-bakken” noem: mensen die nederig over de balk in “ons” oog praten, terwijl ze eigenlijk in andermans oog zitten pulken. Er bestaat wat onduidelijheid over de definitie van “wij-bakken” en enkele mensen hebben me gewezen op een stuk in Trouw waarin ik… Lees verder »Willen de echte wij-bakkers opstaan?

Stop je hand niet in andermans boezem

  • Archief

Wijsheid begint bij zelfkritiek. Niets is ergerlijker dan iemand die de splinter in het oog van anderen aanwijst, zoals de Bijbel schrijft, maar de balk in het eigen oog niet ziet. Of toch: nog ergerlijker is iemand die deemoedig over ‘onze’ eigen balk lijkt te spreken, terwijl hij eigenlijk in andermans oog zit te pulken. Neem deze stellingen: ‘We sluiten… Lees verder »Stop je hand niet in andermans boezem

Is religie een struikelblok voor integratie?

(toespraak aan Universiteit Utrecht op 20/11/2015)  Dames en heren, Ik wil de vraag die vandaag voorligt positief beantwoorden: religie vormt wel degelijk een struikelblok voor integratie. Daarvoor zal ik twee soorten redenen onderscheiden: de ene heeft te maken met intrinsieke eigenschappen van religie, met religie zelf dus als cultureel verschijnsel. De andere reden heeft te maken met toevallige historische omstandigheden… Lees verder »Is religie een struikelblok voor integratie?