Laatste antwoord aan Pieter Leroy

  • Blog

Een goede zaak dat Prof. Pieter Leroy nog eens reageert in Knack over kernenergie. Zo kan iedereen zien op welke giftige manier sommige tegenstanders van kernenergie discussiëren. Hier is het besluit van zijn stuk:

Zou je dit soort guilt by association ooit lezen als iemand een lans brak voor windenergie (“een de facto coalitie met de industriële windlobby!”) Dit is een loepzuiver voorbeeld van wat ik het applausargument noem in ons boek over denkfouten: omdat mijn opiniestukken weleens gedeeld worden door het Nucleair Forum en door politici van N-VA, ben ik hoogst verdacht. Maar die redenering is absurd. Niemand is iemand verantwoordelijk voor de mensen van wie hij (onvrijwillig) applaus krijgt. Als ik zeg dat de aarde rond de zon draait, dan neem ik aan dat ook Donald Trump en Filip De Winter het daar mee eens zijn. En wat dan nog? Leroy schrijft dat ik niet “glashelder” ben over mijn rol en mijn bedoelingen in dit debat. Hoeveel “helderder” kan ik zijn? Insinueert die man dat ik op de payroll van N-VA of Nucleair Forum sta of zo?

De antwoorden van Leroy staan opnieuw vol verdraaiingen, het begin al bij de eerste:

Dat is onzin. Ik schreef over de verborgen systeemkosten in de toekomst, wanneer ons energiesysteem het doel van 100% hernieuwbaar zou benaderen. Ik schreef geen woord over “subsidies” of “concurrentievervalsing”. Leroy verzon die zaken gewoon, omdat hij het graag zou lezen, en vertikt het om dat toe te geven.

De rest van zijn tekst is vooral hooghartige blufpoker en naakte beweringen. Ik heb Leroys “misperen” punt voor punt weerlegd, zonder er één over te slaan, maar Leroy heeft geen zin om nieuwe misperen te noemen, want “Boudry interpreteert wat ik aandraag toch vrijelijk.” Met andere woorden: “Ik zou wel kunnen bewijzen waarom je allemaal fout zit, maar je zou toch maar weer met tegenargumenten afkomen, dus dat heeft geen zin”. Tot twee keer toe bluft Leroy: “alle experts die ik raadpleeg geven mij gelijk”. Zonder enige bron of referentie wie die talrijke “experts’ dan wel mogen zijn. Is deze man hoogleraar? Werkelijk bedroevend niveau. Verder beweert Leroy (zonder argument) dat modulaire kernreactoren in België “om economisch-energetische redenen niet interessant” zijn en dat MYRRHA een “surrealistisch project” is. En hij snapt niet dat Duitsland met haar Atom-Ausstieg wel degelijk de uitbater verplichtte om haar reactoren te sluiten. De sector wordt dus wel degelijk “doodgeknepen”, zoals ik beweerde, zonder enige economische of technische noodzaak.

Maar het is vooral de hypocrisie van Leroy in zijn conclusie die stuitend is: wie zoals wij voor een brede energiemix pleit (hernieuwbaar + nucleair) doet volgens hem aan “polarisatie” en is “partisaan”. Maar als Leroy de (overigens correcte) stelling dat kernenergie groene energie is zonder enig argument weglacht als “politiek gebazel”, dan is dat uiteraard geen polarisatie. Nee, meneer, dat is “genuanceerd” en “evenwichtig”. Dit heb ik vaker meegemaakt in de milieubeweging: sommige denkbeelden zijn zo vastgeroest dat, als je ze met argumenten en cijfers aanvalt, ze gewoon worden weggelachen. “Haha, kernenergie maakt duizenden vierkante kilometers voor natuur, wat een grap!”. Euh nee, dat is een accurate stelling, ondersteund door een karrenvracht aan studies.

Tot slot: Pieter Leroy heeft zijn reactie in Knack ongevraagd naar een hele resem journalisten gestuurd die hier niets mee te maken hebben, om ze te verzoeken om “niet bij te dragen aan polarisatie” (Lees: om geen kernenergie te verdedigen). Wie doet zoiets? Maar prima zo, dan kan iedereen zien hoe hij zichzelf in Knack verder de grond in rijdt met perfide insinuaties, naakte beweringen en gebluf.

Addendum (9 april 2021)

Volgens Pieter Leroy (De Morgen 6/4) beweerde ik in mijn opiniestuk over kernenergie dat de experimentele MYRRHA-reactor in het SCK “ons kernafvalprobleem kan oplossen”. Dat is manifest onjuist. In mijn stuk pleitte ik voor geologische berging van kernafval, niet voor de experimentele transmutatie die men in MYRRHA onderzoekt. Het bestaande kernafval komt daarvoor (deels) niet meer in aanmerking, zoals de SCK-directeur zelf erkent. Het enige wat ik schreef over MYRRHA is dat het tot de wereldtop behoort qua nucleaire innovatie en daarmee een grote troef betekent voor ons land. Tot slot zou ik volgens Leroy “rectoren geronseld” hebben. Dat is nogal een belediging voor de rectoren in kwestie. Zou het ook kunnen dat zij in eer en geweten een brief mee hebben getekend vanuit hun oprechte overtuiging, als academici en intellectuelen? Leroy meent kennelijk dat elke collega die zijn standpunt over kernenergie niet deelt door een soort rattenvanger van Hamelen moet zijn meegelokt. Hoe dogmatisch is dat?