Waarom kritiek op antinucleaire desinformatie geen “haatspraak” is

  • Blog

Vorige week plaatste de Belgische Minister van Energie Tinne Van der Straeten een bericht op Facebook waarin ze valselijk de indruk wekte dat de kernramp in Fukushima mede tot “20.000 doden” heeft geleid, met een onheilspellende foto erbij van IAEA-personeel in stralingsbestendige pakken. Dat is compleet fout: de 20.000 slachtoffers kwamen uitsluitend van de aardbeving en de tsunami, niét van de kernramp, die welgeteld nul dodelijke slachtoffers velde (mogelijk één persoon jaren later). De stralingsangst daarentegen maakte duizenden dodelijke slachtoffers (door de nodeloze evacuaties en de toegenomen luchtvervuiling na de kernuitstap). Dit staaltje van desinformatie ligt helaas in de lijn van het antinucleaire dogmatisme dat ecologisten al decennia bedrijven, en dat in de partij van Van der Straeten schering en inslag is. Er kwam dan ook terecht scherpe kritiek op haar post, van mij maar ook van diverse andere wetenschappers.

Image

Nu pakt Van der Straeten uit met een lang epistel over de kwestie waarin ze de inhoudelijk kritiek volkomen negeert, en de critici beschuldigt van “haatspraak”. Ze doelt daarbij expliciet op mij, zonder me bij naam te noemen: “Iemand schreef dat ik me moest schamen.” (Dat is inderdaad hoe ik mijn kritiek had afgesloten: “Schaam u, Tinne Van der Straeten”.) Het epistel eindigt met de niet mis te verstane insinuatie dat de “haatspraak” waarmee ze maken kreeg de aanzet kan vormen voor geweldpleging, en dat haar fysieke veiligheid in het gedrang is. Daarbij citeert ze Merkels uitspraak dat “woorden de voorloper zijn van handelen”. Dat pik ik echt niet. In plaats van op inhoudelijke kritiek te reageren, haalt Van der Straeten haar critici door het slijk alsof ze aanzetten tot haat en geweld. Als er iemand zwaar onder de gordel gaat, dan is het de minister zelf, niet haar critici.

Beste mevrouw Van der Straeten, u hebt een prachtige gelegenheid gemist om uw duizenden volgers en kiezers eenvoudig mee te delen: “Fukushima leidde tot nul doden, de 20.000 slachtoffers kwamen enkel van de aardbeving en tsunami. Sorry dat ik de verkeerde indruk wekte”. In de plaats daarvan schopt u wild in het rond en stelt u zich voor als slachtoffer van “haatspraak”.

Tot slot, en voor de duidelijkheid: ik sluit zeker niet uit dat Van der Straeten ook met échte “haatspraak” te maken kreeg, want politici krijgen veel bagger over zich heen, zeker vrouwen, zoals onlangs nog aangetoond in De Groene. Als dat gebeurde, veroordeel ik dat ten strengste. Dat verdient ze niet. En ik roep iedereen ook op om het beschaafd te houden. Speel de bal, niet de vrouw.