Nieuwe bundel: MEER!

  • Blog

De laatste tijd hoor je het steeds vaker: Homo sapiens is een plaag voor de planeet. Onze menselijke beschaving barst uit zijn voegen. Als het zo doorgaat, dan storten we binnenkort in het ravijn. Alles moet minder, kleinschaliger, soberder, bescheidener! En we zijn bovenal met te veel mensen! Want niets kan toch eindeloos blijven doorgroeien op een eindige planeet?

In deze nieuwe bundel, die verschijnt in augustus, willen we tegengewicht bieden aan deze misantrope ‘minder minder!’-ideologie. De titel laat dan ook niets aan verbeelding te wensen over: MEER! Hoe overvloed de wereld juist duurzamer en welvarender maakt. Met ook bijdragen van uw dienaar. Hierbij alvast de korte inhoud:

Hoe lossen we de grote problemen van deze tijd op: de klimaatverandering, de groeiende ongelijkheid en de biodiversiteitscrisis? Moeten we soberder leven, met minder groei, consumptie en reizen, zoals de groene beweging wil? Of ligt de oplossing in minder overheid, minder ontwikkelingsgeld en minder wetenschap, zoals het rechts-populisme voorstaat?

Niet mínder, maar méér is de enige weg, volgens de auteurs van dit uitdagende boek. Zo pleiten ze voor meer economische groei en welvaart om armoede te bestrijden en duurzame technologie mogelijk te maken, en voor meer overheidsingrijpen om individuele vrijheid te creëren. Een overvloedige, moderne wereld leidt tot meer geluk en autonomie. Als we dan ook nog in onszelf en ons vernuft durven geloven, ligt er een stralende toekomst in het verschiet.

Vanzelfsprekend geldt: hoe meer bestellingen, hoe liever!