Minder pesticiden en kunstmest? Laat dan gentech toe!

  • Blog

Overal protesteren boeren tegen de regelneverij en de richtingloosheid van het Europese landbouwbeleid. Onze voedselproductie moet én gezond én efficiënt én goedkoop én duurzaam zijn. En vooral minder pesticiden en kunstmest gebruiken.

Alleen houdt Europa al decennia de échte oplossingen tegen: met gentech is het perfect mogelijk om pesticiden en kunstmest drastisch te reduceren, zonder verlies aan opbrengst. Nu heeft het Europees Parlement eindelijk ingestemd met een versoepeling van de verstikkende regelgeving, na decennia van een de facto moratorium. Daarover zat ik deze week bij De Tafel van Gert:

De mensheid doet al duizenden jaren aan genetische modificatie van planten en dieren, lang voor we enig benul hadden van het bestaan van DNA. Maar die klassieke veredeling is een genetische loterij met onzekere uitkomst. Je klutst maar wat genen door elkaar, in de hoop op een gunstige uitkomst. Maar als je even niet oplet, kan je ongewenste genen activeren (de familie van ‘nachtschadigen’, waartoe aardappelen behoren, is zeer vaak giftig). Nu hebben we moderne technieken die doelgerichter, preciezer en (juist daarom) veiliger zijn.

Maar waarom eten we niet gewoon “natuurlijk” voedsel? Omdat bijna niets van wat we eten “natuurlijk” is: al onze groenten en fruit zijn opgepompte en doorgefokte genetische Frankensteins die in niets nog op hun “natuurlijke” voorouder lijken. Bijvoorbeeld: teosinte, de voorouder van maïs”, is klein, zuur, hard giftig en oneetbaar.

Europa klopt zich graag op de borst als baken van vooruitgang en verlichting, maar we zijn mondiale lantaarndrager als het gaat om biotech (en ook in andere domeinen). GGO’s zijn hier de facto verboden, dankzij “groene” lobbyisten en paniekzaaiers. Zie de aflevering met plantenbioloog Dirk Inzé bij Verboden Terrein:

De wijdverbreide aversie van GGO’s is ook niet consistent, want weinig mensen beseffen dat we nú al genieten van de zegeningen van gentech:

Wel, de gentech om planten resistent te maken tegen schimmels en plagen ligt gewoon al op tafel. Zowat de helft van pesticiden in akkerbouw is oorlogsvoering tegen de schijnschimmel “Phytophthora’. Een resistente ggo-patat zou dat drastisch verminderen. Zie de documentaire Well Fed van mijn vriend Hidde Boersma.