Wil je iets doen voor de natuur? Draai groene adviezen om!

  • Opinie

De weg naar de hel, zo luidt het gezegde, is geplaveid met goede bedoelingen. Nergens elders geldt dat zo sterk als in het domein van natuur, milieu en klimaat. Hier is een vuistregel: ‘Wil je iets doen voor natuur en klimaat? Luister dan naar wat de klassieke groenen aanbevelen, en doe preciés het tegenovergestelde!’ Overdreven, zegt u? Te aanvallend? Laten we eens wat groene dogma’s langs lopen.

Bio-landbouw is beter voor de natuur dan intensieve landbouw!

Bio-landbouw heeft juist een lagere opbrengst, waardoor het leidt tot méér ontbossing en milieuschade. Wil je echt de natuur sparen, koop dan groentes van intensieve landbouw (voor vlees geldt hetzelfde, al is vlees sowieso slechter voor het klimaat).

Nee tegen kernenergie! We moeten naar 100% hernieuwbare energie.

Van alle energiebronnen heeft kernenergie de kleinste ecologische voetafdruk en laagste CO2-uitstoot. Een kerncentrale draait ook bij weer en wind, terwijl windmolens en zonnepanelen afhankelijk blijven van fossiele centrales. Bovendien vergt hernieuwbare energie meer ruwe grondstoffen en mineralen, dus meer vuile mijnbouw. En het kernafval dan? Dat is piepklein in omvang en wordt veilig bewaard.

Doe je boodschappen met een herbruikbare katoenen tas in plaats van plastic. En stop met plastic verpakking van voedsel!

Katoenteelt heeft een veel zwaardere milieubelasting dan plastic, door het hoge land- en waterverbruik. Om de zware ecologische voetafdruk van je katoenen tas te compenseren, zou je die 20.000 keer moeten gebruiken (echt waar). Wat betreft dat plastic rond je komkommer: daardoor blijft het langer vers, wat voedselverspilling tegengaat. En de plasticsoep in de oceaan? Die komt vooral van ontwikkelende landen die nog geen goede afvalverwerking hebben, niet van ons. Leve plastic!

GGO-voedsel is gevaarlijk voor het milieu en voor onze gezondheid!

Alle wetenschappelijke instellingen bevestigen dat genetisch gemodificeerd voedsel (GGO)-voedsel, waarbij dna wordt gewijzigd in het lab, even veilig en gezond is als gewoon voedsel, waarbij planten klassiek gekruist worden. In beide gevallen wijzigt de mens dna om gunstige eigenschappen tot stand te brengen. Klassieke veredeling heeft zelfs grotere risico’s, omdat je lukraak genen door elkaar schudt, terwijl GGO de precisie heeft van een laserstraal. GGO kent nog meer voordelen voor de natuur, zoals een hogere opbrengst, droogteresistentie en minder pesticiden. 

Koop lokaal voedsel!

Als elk land en elke streek produceert waar het in uitblinkt (dankzij bodem en klimaat), dan wint iedereen. De uitstoot door transport is slechts een kleine fractie van de totale uitstoot van voedsel. Wat er op je bord ligt is veel belangrijker dan waar het vandaan komt.

We moeten consuminderen en ontgroeien, want welvaart is schadelijk voor het milieu.

Het verband tussen welvaart en milieuschade ziet eruit als een omgekeerde U, niet als een rechte lijn. Eerste stijgt de milieuschade, daarna daalt ze weer. Juist de rijkste landen investeren in duurzaamheid en een schoon milieu. Nu al gebruiken Nederlanders 20% minder grondstoffen dan in 2000, ook als je rekening houdt met de verplaatsing van productie naar buitenland (offshoring). 

Trek je terug uit het moderne leven, word zelfvoorzienend op het platteland.

Bij een gelijk welvaartsniveau is de stadsmens duurzamer dan de plattelander. Ze verbruikt minder energie, omdat een stad beter isoleert, en ze pakt minder vaak de auto (dus minder CO2 en andere uitstoot). Voor een stadsmus hoef je ook minder kabels, buizen en infrastructuur aanleggen, en heb je dus minder land nodig.

Het is dringend tijd voor wat een rationeel ecologisme!

(Samen met microbioloog Hidde Boersma in De Telegraaf, 5 januari 2022)

Image