Klimaatverandering is écht. Maar wat doen we eraan?

  • Blog

Die vraag staat centraal in het eerste debat van de Leerstoel Etienne Vermeersch, op 11 mei voor iedereen via livestream te volgen vanuit Vooruit.

Wetenschappers zijn het erover eens: ons klimaat warmt op en de mens is daar (grotendeels) verantwoordelijk voor. Fossiele brandstoffen hebben ons ongekende rijkdom en welvaart gebracht, maar ze brengen ons klimaat ook uit balans. Als we onze uitstoot van broeikasgassen niet snel terugdringen, lopen we het risico binnen enkele decennia een gevaarlijk niveau van opwarming te bereiken.

Hoewel er geen wetenschappelijke discussie meer is over ‘antropogene’ (door de mens veroorzaakte) klimaatopwarming, woedt het debat over de juiste oplossingen onverminderd voort. Wat zijn de beste maatregelen en strategieën om onze uitstoot te verminderen en een klimaatramp af te wenden? Hoe moeten we klimaatmaatregelen verzoenen met economische ontwikkeling en de strijd tegen armoede? Sommigen geloven dat economische groei nog steeds de weg voorwaarts is, anderen menen dat het tijd is om te ‘ont-groeien’. Maar hoe zit het dan met de ontwikkelingslanden en hun groeiende energiebehoefte? En hoe vinden we het juiste evenwicht tussen klimaatadaptatie (aanpassen aan een warmere wereld) en klimaatmitigatie (terugdringen van uitstoot)? Hebben we alle oplossingen om de uitstoot tot nul terug te brengen al in huis, of hebben we meer technologische innovatie nodig? En hoe erg zal elke graad opwarming precies worden?

Uitdaging van de eeuw

Klimaatverandering belooft de beslissende uitdaging van deze eeuw te worden. Vooral jongeren hebben een groot belang in dit debat, want de toekomst is aan hen. Wat is volgens jou de weg vooruit? We nodigen je van harte uit om deel te nemen aan ons debat op 11 mei 2021, georganiseerd door de Universiteit Gent, samen met een panel van internationale experts:

  • Opha Pauline Dube (hoogleraar milieuwetenschappen aan de Universiteit van Botswana, hoofdauteur en medewerker van verschillende IPCC-rapporten (Werkgroep II))
  • Ted Nordhaus (Amerikaanse milieubeleidsdeskundige, directeur van The Breakthrough Institute, Time Magazine’s Hero of the Environment)
  • Mark Lynas (Brits milieuactivist, journalist en auteur van Zes graden: Onze toekomst op een hetere planeet’ (2020)).
  • Jean-Pascal van Ypersele (hoogleraar klimaat- en milieuwetenschappen aan de Katholieke Universiteit van Louvain-la-neuve, voormalig vice-voorzitter van het IPCC)

Moderator van dienst is wetenschapsjournaliste Desiree Hoving. Aanwezigen krijgen de gelegenheid om deel te nemen aan publiekspeilingen en vragen te stellen aan ons panel. Mis dit unieke evenement niet!

Etienne Vermeersch

Dit publieke debat is een initiatief van Maarten Boudry, huidige houder van de Leerstoel Etienne Vermeersch aan de Universiteit Gent, die onlangs werd ingesteld ter ere van de Vlaamse filosoof en vrijdenker Etienne Vermeersch (1934 – 2019). Met zijn boek ‘De ogen van de panda’ drukte Vermeersch een onuitwisbare stempel op de milieubeweging in Vlaanderen en analyseerde hij het conflict tussen de moderne industriële samenleving en het milieu.

Praktisch

Het debat ‘Klimaatverandering is écht. Maar wat doen we eraan?’ wordt live uitgezonden vanuit Vooruit in Gent op dinsdag 11 mei 2021 (19:00-21:00).
De toegang is gratis; voertaal is Engels.

Registreer je op http://eventmanager.ugent.be/climatedebate om de link voor de livestream te ontvangen.

Lees op www.durfdenken.be ook het interview met leerstoelhouder Maarten Boudry over het belang om dit debat wereldwijd te voeren.