Openingscollege van de Leerstoel Etienne Vermeersch

  • Blog

Een jaar geleden, toen de Leerstoel Etienne Vermeersch werd opgericht aan de UGent, kon niemand voorspellen hoe snel en drastisch de wereld zou veranderen. De genetische loterij van de wilde natuur leverde eind 2019 een uitkomst waarvoor wetenschappers al decennia vreesden: een besmettelijk virus dat van mens tot mens wordt overgedragen, dat zich via de luchtwegen verspreidt, dat een vrij hoge mortaliteit kent, en dat door gezonde en asymptomatische dragers verspreid kan worden. Maar de mens is een hardnekkige soort, en wetenschap is haar beste wapen: sinds Chinese wetenschappers op 11 januari het volledige genoom van Sars-Cov-2  publiceerden, hebben we op korte tijd ontzettend veel bijgeleerd over onze kleine vijand, en over hoe we hem kunnen bestrijden. In dit eerste openingscollege van de Leerstoel Etienne Vermeersch laat ik mijn licht schijnen over de corona-pandemie. Hadden we deze pandemie op voorhand kunnen voorspellen? Hebben we snel genoeg ingegrepen, of is de remedie stilaan erger dan de kwaal? Wat leert deze onverwachte pandemie ons over de fragiliteit van onze wereldwijde economie, en van de vooruitgang van de afgelopen decennia? Welke lessen kunnen we trekken uit de corona-pandemie over die andere grote mondiale bedreiging die zich verder in de toekomst situeert, namelijk de opwarming van ons klimaat? Een college over onzekerheid en onwetendheid, over alarmisme versus minimalisme, over zelfvervullende en zelfweerleggende voorspellingen, over wat verstandig risicobeheer betekent voor onze (globale) samenleving, en over de wetenschap als de beste (of minst slechte) van alle menselijke kennisvormen. En geheel smetvrij te volgen via livestream!